Zavisnost od Interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti.
Važne činjenice koje su vezane za internet da je „zavisnost od interneta“ novo oboljenje (mnogima skoro nepoznato), te da su posledice bolesti ozbiljne, ako se zavisnost ne prepozna na vreme.

U osnovi mehanizma zavisnosti od Interneta su poremećaji u “sistemu za nagrade”, tačnije promene u neurotransmiterskom sistemu dopamina, koji ima važnu ulogu u razvijanju zavisnosti. Stvaraju se novi motive čoveka koji ozbiljno menjaju kompleksni biohemizam mozga pa I čitavog organizma.

Zavisnost od interneta liči na sve druge bolesti zavisnosti!

Oštećenja koja mogu nastati u telu i psihičkom funkcionisanju ovih zavisnika, vrlo su slična, a pojedina čak i identična onim poremećajima i oštećenjima koja se sreću kod zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.
Sličnost između zavisnosti od supstance, i “zavisnost od interneta” ogleda se u tome da i jedno i drugo prouzrokuje žudnju, povećavaju toleranciju i izazivaju apstinencijalni sindrom (kod interneta je u blažem obliku) i imaju visok potencijal ka recidivu.
Vrste zavisnosti od interneta:

  • zavisnosti od igranja kompjuterskih igara
  • zavisnost od surfovanja internetom
  • zavisnost od sajberseksa
  • zavisnost od uspostavljanja prijateljskih veza putem interneta
  • zavisnost od internet kockanja
  • zavisnost od kompjutera uopšte

Posledice:
• Zdravstvene (telesne i psihičke – krivljenje kičmenog stuba, problemi sa zglobovima ruku, slabovidost, kožna oboljenja (dermatitis), nesanica, pad imunog sistema, zloupotreba psihoaktivnih supstanci (amfetamin, kokain…), depresija, razdražljivost, nedostatak volje i inicijative, impulsivnost – agresivnost, prisilne misli, sumanute ideje, psihotični poremećaji…),
• Socijalne (gubitak socijalnih kontakata, osamljivanje, nesposobnost funkcionisanja u društvu, krađe…),
• Porodične (disfunkcionalnost porodice, narušeni odnosi i komunikacija u porodici, česti konflikti…),
• Profesionalne (pad u kvalitetu obavljenog posla, popuštanje u školi, izostanci, pravi se veći broj grešaka i pogrešnih predviđanja..)