ZNACI UPOZORENJA

(skriveni znaci upozorenja)

Problem patološkog kockanja nije tako lako otkriti kao alkoholizam i/ili narkomaniju.

Znaci upozorenja uključuju:

 • Sve se više izostaje sa posla
  ili škole zbog kockanja.
 • Ponovljeni neuspeli pokušaji da se zaustavi ili kontroliše kockanje.
 • Laganje o količini vremena i novca
  potrošeno na kockanje
 • Kockanje da se pobegne od životnih problema.
 • Sve više se povećava količina vremena u
  kockanju ili povećava količina novca
 • Zanemaruje se porodica zbog kockanja
 • Oslanjanje na kredite ili „pozajmice“ od članova porodice
  ili prijatelja kako bi vratili dugove.