Američki Nacionalni savet za problematično kockanje procenjuje da će jedan od pet adolescenata koji igraju neki od oblika kockanja razviti patološko kockanje. Studije pokazuju da se kockarske navike u poslednje vreme stiču sve češće u srednjoj školi. Istraživanja pokazuju da mnogi tinejdžeri koriste neki oblik kockanja. Između 4 i 6 procenata smatra se da će postati patološki kockari i 10 do 15 procenata smatra se da će imati problema sa kockanjem.

ZAŠTO SE MLADI KOCKAJU?

Kako bi pobegli od životnih problema. Da lako zarade novac. Da impresioniraju svoje vršnjake. Da steknu više prijatelja. Da budu u centru pažnje. Da bi prevazišli usamljenost, dosadu i sl.

INDIKATORI PROBLEMATIČNOG KOCKANJA

Neobjašnjeno izostajanje iz škole. Iznenadano popuštanje u učenju. Razdražljivost, nestrpljivost, sklonost ka kritikovanju, oponiranju ili sarkazamu. Posedovanje velike svote novca i hvalisanje o tome kako je dobio na kockanju. Povećano interesovanje za praćenje sportskih rezultata na teleteksu/TV-u ili u novinama. Povećano interesovanje za razgovore o kockanju. Promene u ponašanju. Korišćenje kockarskog slenga u razgovorima. Krađe, prodaje droge, pronevere, krađe u u okviru porodice (nestajanje novca, nakita i drugih vrednih predmeta…)