Igranje igara na sreću „kockanje“ legalizovano je u ogromnom broju zemalja, pa osim osoba koje kockaju društveno dozvoljeno, postoji još nekoliko tipova „kockara“.
SOCIJALNI, REKREATIVNI-DRUŠTVENO PRIHVATLJIV TIP KOCKANJA
Ovim osobama kockanje je samo jedan od mnogobrojnih vidova zabave koje upražnjavaju, to uglavnom nije njihova glavna rekreativna aktivnost. Oni retko razmišljaju o kockanju, nema gubitaka kontrolne nad trajanjem kockanja, učestalošću ili potrošenim novcem, i nisu uznemireni ako ne mogu da se kockaju ponovo. Ne postoje veći finansijski problemi, kao posledica kockanja.Epizode kocnjanka su obično retke, ali mogu postojati i neke redovne aktivnosti( mesečno poker, povremeno tokom odmora, nedeljno ili čak svakodnevno loto ili bingo tiketi).


SVAKODNEVNI „OZBILJNI“ KOCKARI
Kockanje je važan deo njihovog života ali nije problem da propuste ako aktuleno nisu u mogućnosti da učestvuju u kockanju. Uglavnom su skoncentrisani na jedan oblik kockanja npr konjske trke, poker, sportska kladionica. Slično kao i kod rekreativnih kockara, nema gubitaka kontrolne nad trajanjem kockanja, učestalošću ili potrošenim novcem. NOVAC NIJE POZAJMLJEN iz bilo kog izvora(uključujući i kreditne kartice). Kockanje se generalno ne posmatra kao način da se zaradi za osnovne životne potrebe ili luksuz. Kockanje ne umanjuje njihovu efikasnost rada, osoba zna i ispunjava svoje obaveze. Ne juri gubitke. Ne postoje promene raspoloženja u vezi sa pobedom i gubitkom. Ipak, postoji rizik od razvijanja patološkog kockanja.
ANTISOCIJALNI KOCKARI
Angažuju se u kriminalnim aktivnostima, prevarama. Kockanje je metod da ukrade novac (mogu da koriste označene kocke, obeležene karte i „dojave“ sportskih dogadjaja). Razlikuju se od patoloških kockara jer su spremni na zločin da vrate dug.Mogu da imaju psihijatrisjku dijagnozu-antisocijalni poremećaj ličnosti.
PROFESIONALNI KOCKARI
Kockanje je njihov primarni izvor prihoda i ono je metodično i planirano. Retko kad gubi kontrolu prilikom kockanja. Oni održavaju disciplinu i mogu da se uzdrže od impulsivnog kockanja.Prihvataju gubitke bez potrebe da jure da ih povrate.Psihološki profil profesionalnh kockara su pokazali da imaju tendenciju da budu manje zanimljivi u društvu, socijalno su neosetljivi, izrarito sentimentalni i veoma napeti. Postoji veliki rizik od razvijanja zavisnosti od kockanja.