Zavisnost od kockanja nije samo gubitak novca, već bolest koja utiče na sve sfere života.Ono ostavlja trajne emocionalne, psihičke, zdravstvene, finansijske, porodične i socijalne posledice.

Kratki testovi koji se pred Vama nalaze, mogu Vam pomoći pri proceni da li ste patološki kockar, da li živite sa kockarom odnosno da li odrastate sa istim. Rezultati Vam mogu potvrditi nedoumicu da li imate problem, te upravo to može biti podstrek ka preduzimanju daljih koraka kao što je to razgovor sa stručnom osobom.

DA LI ŽIVIM SA PATOLOŠKIM KOCKAROM?

Ako Vaš odgovor bude pozitivan na najmanje šest od sledećih pitanja, velika je verovatnoća da živite sa zavisnikom od kockanja.

1.Primećujete li da često pozajmljujete novac ili skupljate neplaćene račune?
2.Da li Vaš partner provodi puno vremena van kuće, a da ne daje objašnjenja?
3.Troši li Vaš partner puno vremena na kockanje?
4.Osećate li da ne možete verovati partneru u odnosu na novac?
5.Da li Vam je partner više puta obećavao da će prestati da kocka, plakao,preklinjao, tražio još jednu šansu, a zatim ponovo kockao?
6.Kocka li dugo, sve dok ne potroši i poslednji dinar?
7.Vraća li se kockanju nakon ponovljenih gubitaka?
8.Kocka li kako bi rešio finansijske problem ili ima nerealna očekivanja od kockanja kao načinu za ostvarenje porodične materijalne sigurnosti?
9.Pozajmljujete li novac za kockanje o vraćanje dugova?
10.Je li Vaš partner koristio ilegalne načine kako bi nabavio novac za kockanje?
11.Da li je Vaš partner ikada potrošio novac predviđen za hranu, odeću I druge životne troškove?
12.Jeste li proveravali partnerov novčanik ili odeću ne bi li pronašli čekove, druge životne troškove?
13.Troši li Vaš partner svoj ili Vaš novac?
14.Jeste li primetili promene ličnosti od kada je kockanje učestalije?
15. Laže li Vaš partner stalno i krije li svoje kockarske aktivnosti?
16. Da li partner pokušava da izazove kod Vas osećanje krivice, okrivljujući Vas za njegovo ponašanje i kockarske probleme?
17.Da li ste pokušavali da procenite raspoloženje partnera i shodno tome pokušate da mu “pomognete?”
18.Pati li Vaš partner od depresije ili mrzovolje/ da li je imao pokušaje samopovređivanja zbog kockanja?
19.Hoće li kockanje biti stavka koja će razoriti Vašu porodicu?
20.Osećate li da Vam je zajednički život noćna mora?

DA LI ODRASTAM SA PATOLOŠKIM KOCKAROM?

Sledeća pitanja mogu Vam pomoći u proceni da li patološko kckanje utiče na Vaše detinjstvo, odrastanje I sadašnji život. Kroz ova pitanja možete sagledati uticaj patološkog kockanja na Vaš život i odrastanje.

1.Jeste li opsednuti novcem?
2.Jesu li porodične aktivnosti usmerene ka kockanju? (loto, karte, kladionice I sl.)?
3.Je li Vam ikada nestao novac?
4.Jeste li ikada platili ili bili upitani da platite roditeljske račune?
5.Da li se Vaši roditelji svađaju oko novca?
6.Je li od Vas traženo da stajete na stranu jednog roditelja?
7.Da li Vas je roditelj koristio kao izgovor za svoj brak?
8.Bojite li se ostati sami s roditeljem koji kocka?
9.Osećate li napetost(zebnju) kada zazvoni telefon ili zvono na vratima, kada dolazi poštar?
10. Osećate li odgovornost za nesreću u svom domu?
11.Da li ste “ u procepu” između sažaljenja I ljubavi?
12. Da li je prisilno (nekontrolisano) ponašanje Vaš problem?
13.Osećate li se više nalik roditelju ili detetu?
14. Možete li se setiti svih delova svog detinjstva?
15.Brinete li lako o drugima, a ne možete o sebi?
16.Da li Vam je teško izraziti svoje emocije?
17.Imate li problema u intimn im vezama?
18.Da li se osećate komotnije kada lažete ili kada govorite istinu?
19.Da li imate osećaj da živite pod stresom?
20.Trošite li puno novca da rešite svoje probleme?

DA LI STE PATOLOŠKI KOCKAR?

1.Jeste li ikada propustili obaveze na poslu/u školi zbog kockanja?
2.Čini li kockanje ikada Vaš porodičn život nesrećnim?
3.Utiče li kockanje na Vašu reputaciju-položaj u društvu?
4.Osećate li ikada grižz savesti posle kockanja?
5.Jeste li ikada kockali kako biste nabavili novac za plaćanje računa ili rešavanje drugih finansijskih poteškoća?
6.Je li kockanje uzrokovalo smanjenje Vaših ambicija ili efikasnosti?
7.Jeste li nakon gubitka osećali kako se morate što pre vratiti kako biste možda ponovo osvojili izgubljeni novac?
8.Nakon pobede, imate li čvrstu potrebu za povratkom I osvajanjem većeg dobitka?
9.Kockate lid ok ne izgubite I poslednji dinar?
10.Jeste li ikada pozajmljivali novac da biste kockali?
12.Da li oklevate da koristite “kockarski novac” za uobičajne troškove?
13.Smanjuje li kockanje brigu ili čini dobrobit za Vas same ili Vašu porodicu?
14.Jeste li ikada kockali duže nego ste planirali?
15.Da li Vam kockanje ikad predstavlja beg od briga ili nevolja?
16.Jeste li ikada pokušali ili planirali neku nelegalnu aktivnost kako biste finansirali kockanje?
17.Uzrokuje li Vam kockanje poremećaje spavanja?
18.Doživljavate li svađe, razočarenja ili frustracije zbog Vaše potrebe za kockanjem?
19.Da li ste ikada proslavljali “dobru sreću” nakon nekoliko sati kockanja?
20.Jeste li ikada imali plan o samopovređivanju ili suicidu zbog posledica Vašeg kockanja?

izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja