Dr Kimberly Young, licencirani psiholog i internacionalni ekspert za internet bolesti zavisnosti, razvila je pouzdan i validan test koji ukazuje na tri stepena korišćenja interneta: normalno, problematično i zavisnost od interneta. Test se sastoji od 20 pitanja samoprocene. Formirana su tri oblika testa, jedan za roditelje, drugi za same korisnike i poslednji za partnere, a tiče se korišćenja Interneta od strane njihovih partnera.
Popunjavanjem ovog upitnika, možete steći uvid u količinu utrošenog vremena provedenog na internetu, odnosno preliminarno otkriti da li Vi ili Vaše dete spadate u kategoriju patološkog korišćenja interneta.

*Vreme samo po sebi nije kriterijum za zavisnost. Dakle, pri ovom testiranju, ne uzimajte u obzir vreme provedeno u edukativne,akademske ili poslovne svrhe na internetu.

*Odgovorite na postavljena pitanja koristeći skalu:
1-skoro nikad
2-retko
3-ponekad
4-često
5-skoro uvek

TEST SAMOPROCENE:
Koliko često ste uhvatili samog sebe da ste ostali duže na internetu nego što ste nameravali?
Koliko često zanemarujete obavljanje kućnih obaveza kako bi ste proveli više vremena na internetu ili za kompjuterom?
Koliko često više volite uzbuđenje preko interneta nego intimnost sa sopstvenim partnerom?
Koliko često uspostavljate odnose ili veze sa drugim internet korsnicima?
Koliko često se drugi u Vašem životu žale na to da trošite puno vrmeena na internetu?
Koliko često Vaše ocene ili školski zadaci trpe zbog vremena provedenog na internetu?
Koliko često proveravate Vaš e-mail pre nego bilo šta drugo uradite?
Koliko često Vaš posao ili produktivnost trpe zbog interneta?
Koliko često zauzimate odbrambeni stav ili ste tajnoviti kada Vas neko pita o Vašim aktivnostima na internetu?
Koliko često prekidate Vaše uznemirujuće misli o realnom životu sa smirujućim mislima o internetu?
Koliko često sebe hvatate kako razmišljate o sledećem on line surfovanju internetom?
Koliko često imate strah da bi Vaš život bez interneta bio dosadan, prazan i neveseo?
Koliko često pucketate prstima, vičete ili delujete nervozno ako Vas neko „uznemirava ili prekida“ dok ste on line?
Koliko često remetite sopstveno spavanje ostajući logovani na internetu do ranih jutarnjih sati?
Koliko često osećate da te preokupirani razmišljanjem o internetu(dok ste off line) ili zamišljate Vaše „nove nastupe“ na internetu?
Koliko često hvatate sami sebe kako govorite „samo još nekoliko minuta“ dok ste na internetu?
Koliko često ste pokušavali da stavite pod kontrolu vremen provedeno na internetu i niste uspevali?
Koliko često pokušavate da sakrijete pred drugima koliko vremena provodite na internetu?
Koliko često odlučujete da provedete više vremena na internetu sami, nego da izađete van sa svojim prijateljima?
Koliko često se osećate depresivno, neraspoloženo, ili nervozno kada NISTE na internetu, što nestaje onog trenutka kada se konektujete na internet?

*Prostim sabiranjem pojedinačnih odgovora, dobijate ukupan broj bodova(skor).

Od 20-49 bodova. Vi ste prosečan online korsnik.
Od 50-79 bodova: Čini se da imate povremeno iskustva sa problematičnim korišćenjem interneta. Trebalo bi dobro da razmislite o tome kakav uticaj ima internet na Vaš život i živote drugih članova Vaše porodice.
Od 80-100 bodova: Korišćenje interneta alarmantno utiče na Vaš život.Preporuka je da što pre potražite pomoć stručnjaka.

UPITNIK ZA RODITELJE
Kako da znate da je Vaše dete možda zavisno od interneta?

„Neki roditelji čak i ne proveravaju koliko im dete provodi vremena na internetu…Nevolja je i ako decu pitate, mnoga će lagati, naročito ako već problematično koriste internet“.
-Dr Kimebrly Joung

Koliko često dete krši pravila o vremenu koje ste odredili da može da provede na internetu?
Koliko često Vaše dete zanemaruje obavljanje kućnih obaveza kako bi provelo više vremena na Internetu ili kompjuteru?
Da li Vaše dete više voli da provodi vreme za kompjuterom na internetu nego sa svojom porodicom?
Koliko često Vaše dete uspostavlja odnose ili veze sa drugim korisnicima putem interneta?
Koliko često se žalite zbog količine vremena koje Vaše dete provodi na internetu?
Koliko često ocene u školi trpe zbog vremena koje Vaše dete provodi na internetu?
Koliko često Vaše dete provera email poštu pre nego bilo šta drugo uradi?
Da li imate doživljaj da je Vaše dete distanciranije u odnosu na druge ljude od kada je „otkrilo“ internet?
Koliko često Vaše dete zauzima odbrambeni stav ili deluje tajnovito kada ga pitate šta radi na internetu?
Koliko često ste uhvatili Vaše dete da krišom ide na internet?
Da li često Vaše dete provodi vreme samo u svojoj sobi igrajući se za kompjuterom?
Koliko često Vaše dete prima, za Vas nepoznate telfonske pozive od svojih novih „internet prijatelja“?
Koliko često Vaše dete pucketa prstima, viče ili deluje nervozno ako ga neko „uznemirava“dok je na internetu?
Koliko često Vaše dete deluje umornije u odnosu na vreme kada internet u njegovom životu nije bio aktuelan?
Koliko često Vaše dete izgleda zauzeto razmišljanjem o internetu i kompjuterskim aplikacijama kada nije na internetu ili za kompjuterom?
Koliko često se Vaše dete razbesni kada mu stavljate primedbe na njegovo preveliko provođenje vremena za računarom?
Da li će Vaše dete radije provesti vreme uz kompjuter nego u nekim spoljnim društvenim aktivnostima?
Koiko često Vaše dete postaje ljuto ili „ratoborno“ kada mu ograničite vreme koje može da provodi na internetu?
Da li ste primetili da Vaše dete voli da provodi vreme samo uz kompjuter, a ne sa svojim prijateljima?
Koliko često se Vaše dete oseća depresivno, neraspoloženo, ili nervozno kada nije na internetu, što nestaje onog trenutka kada se poveže na internet?

*Prostim sabiranjem pojedinačnih odgovora, dobijate ukupan broj bodova(skor).
Od 20-49 bodova: Vaše dete je prosečan ONLINE korisnik. Za sada ima kontrolu nad svojim postupcima.
Od 50-79 bodova: Čini se da Vaše dete ima povremeno iskustva sa problematičnim korišćenjem interneta. Trebalo bi obratiti pažnju na to koliko vremena provodi na internetu, te kako to utiče na kvalitet porodičnog života i njegove obaveze.
Od 80-100 bodova: Korišćenja interneta je značajan problem Vašeg deteta. Neophodno je da što pre potražite stručnu pomoć!

 

TEST ZA BRAČNOG PARTNERA:
Koliko često Vaš partner želi ili zahteva od Vas da ima svoju privatnost dok je na internetu?
Koliko često Vaš partner zanemaruje kućne obaveze kako bi više vremena provodio na internetu?
Da li Vaš partner radije provodi vreme na internetu nego sa svojom porodicom?
Koliko često Vaš partner uspostavlja odnose ili veze sa drugim korsnicima putem interneta?
Koliko često se žalite na Vašeg partnera zbog prevelikog trošenja vremena na internetu?
Koliko često posao Vašeg partnera trpi zbog njegovog korišćenjua interneta?
Koliko često Vaš partner provera svoj email pre nego što uradi bilo šta drugo?
Koliko često Vaš partner izgleda povučeno od drugih od kada je otkrio internet?
Koliko često zauzima odbrambeni stav ili je tajnovit kada ga upitate o njegovim aktivnostima na internetu?
Koliko često ste „ulovili“ Vašeg partnera da krišom ide na internet protivno Vašim dogovorima?
Koliko često Vaš partner propušta romantične provode uveče sa Vama zbog korišćenja interneta?
Koliko često Vas partner prima, za Vas, nepoznate telefonske pozive od svojih novih „online prijatelja“?
Koliko često Vaš partner pucketa prstima, viče, ili deluje nervozno ako ga „uznemiravate“ dok je online?
Koliko često Vaš partner dolazi u krevet kasnije zato što je do kasno „radio na internetu“
Koliko često Vaš partner izgleda zaokupljen mislima o internetu dok niej na internetu?
Koliko često Vaš partner laže ili pokušava da sakrije koliko je vremena proveona intrnetu?
Da li Vaš partner radije provodi vreme uz komjutger nego uz neke spoljne društvene aktivnosti?
Da li Vaš partner više voli da provedi vreme u internet aktivnostima nego sa vama da vodi ljubav?
Da li ste primetili da Vaš partner više voli da provodi vreme sam uz komjuter nego sa svojim prijateljima?
Da li se Vaš partner oseća depresivno, neraspoloženo ili nervozno kada nije na internetu, što ne staje onog trenutka kada se konektuje na internet?

*Prostim sabiranjem pojedinačnih odgovora, dobijate ukupan broj bodova(skor).

Od 20-49 bodova: Vaše partner je prosečan ONLINE korisnik. Za sada ima kontrolu nad svojim postupcima.
Od 50-79 bodova: Čini se da Vaš partner ima povremeno iskustva sa problematičnim korišćenjem interneta. Trebalo bi da razmislite o tome kakav uticaj ima internet na vaš partnerski život.
Od 80-100 bodova: Korišćenja interneta je značajan problem Vašeg partnera. Neophodno je da se što pre konsulutuje sa stručnjakom u vezi daljih koraka koje treba preduzeti po ovom pitanju.

Izvori: Young S.Kimberly;Nabuco de Abreu C.(2010) Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. John Wiley & Sons, New Jersey, SAD

Young S.Kimberly(2016) Internet Addiction Test. Stoelting Publisher
https://scales.arabpsychology.com/s/internet-addiction-test-iat/