Patološko kockanje može negativno da utiče na telesno i psihičko zdravlje kockara, ali i drugih članova njihove porodice.

Najčešće tegobe:
• pojava nesanice, sindrom razdražljivih creva, čir na želucu, visok krvni pritisak, infarkt miokarda, šlog i migrena.
• zloupotreba i zavisnost od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci u velikoj meri je prisutan i kod zavisnika od kockanja. Istraživanja pokazuju da preko 60% kockara ima problem i sa zloupotrebom ili zavisnošću od alkohola i droga
• depresija je verovatno najčešći psihijatrijski poremećaj kod zavisnika od kockanja. Prevalenca se kreće od 50 do 75%. Jedna teorija smatra da kocka direktno uzrokuje pojavu depresivne kliničke slike, dok druga pretpostavlja da je kockanje aktivnost koja pokušava da ublaži svoje depresivno stanje te da služi kao „antidepresiv“.

Kockanje i suicid

Suicidalne ideje, pokušaji samoubistva i samoubistva su mnogo češća kod zavisnika od kockanja nego u opštoj populaciji. Patološki kockari imaju najveću stopu samoubistva u odnosu na sve ostale zavisnosti.

Osoba je u kratkom vremenskom roku izgubila 5.000 evra na kockanju.Morao je da se zaduži kako bi te dugove vratio. Kako su se dugovi gomilali a plaćanje računa bilo zanemereno, sve je više bio izražen stres, bes, osećaj krvice i kajanja. Situacija je eskalirala otkazom na poslu zbog neprofesinalnog odnosa i kockar je u očajanju pokušao samoubistvo.

Karakteristike kockara koji razmišljaju ili pokušavaju samoubistvo su:

  • Pate od više psihijatrijskih tegoba
  • Nezadovoljni svojom životnom situacijom
  • Česti bračni, međuljudski i porodični sukobi
  • Zloupotrebljavaju ili su zavisnici od alkohola ili droge
  • Imaju velike dugove
  • Osećaju se beznadežno
  • Nedavno izgubili veliku sumu novca
  • Impulsivnost, razdražljivost
  • Anksioznost, panika, strahovi

Studije pokazuju da su kod 60,8% zavisnika od kockanja prisutni i poremećaji ličnosti(posebno narcisoidni i antisocijalni) (National Epidemiologic Survez on Alcohol and Related Conditions- NESARC).

izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja