Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva, a funkcionisanje u porodici zavisi od karakteristika ličnosti članova porodice, ali i naučenih obrazaca ponašanja koje nose iz njihove primarne porodice.


Funkcionalna porodica-obezbeđuje svojim članovima psihofizičku sigurnost, edukativni razvoj, ekonomsku obezbeđenost, pravnu zaštitu(lakše i bez većih posledica rešavaju nastale probleme i krizne situacije)
Disfunkcionalna porodica-u svemu suprotna od funkcionalne porodice. Čak i najmanje krize i problemi dovode do blokade u njenom funkcionisanju.

Zavisnost od kockanja nekog člana porodice snažno se odražava na njeno funkcionisanje i čini je disfunkcionalnom porodicom.

Disfunkcionalnost najčešće odražava u sledećem:
-poremećene komunikacije( svađe, izbegavanje razgovora, ignorisanje)
-emocionalni odnosi u porodici postaju nestabilni
-porodica zapada u sve veće finansijske probleme
-porodične uloge su poremećene
-deformišu se društvene veze

Najčešće porodične posledice su:

-prerano odvajanje od porodice

-svađe

-fizičko nasilje

-dolazak kući kasno, ili nedolazak po nekoliko dana –

neizvršavanje obaveza koje je do tada imao u porodici

-tajnovitost

nestajanje novca ili drugih vrednih stvari iz kuće

-neodgovornost, neiskrenost, laži i manipulisanje drugim članovima

-povlačenje u sebe, ili svoju sobu

-nedoslednost.

Socijalne posledice

Patološki kockari često pribegavaju kriminalu da bi platili dugove, ili nastavili da se kockaju. To su, uglavnom, nenasilna krivična dela, kao što su pronevera, falsifikovanje, krađa kreditnih kartica, krađe zaposlenih, prevare i utaje poreza. Česti su finansijski, socijalni i pravni problem(uključuju bankrot, razvod, gubitak posla, zatvor), otuđenje od porodice i prijatelja.

izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja