Broj korisnika Interneta je iz dana u dan sve veći, kao i raznih servisa koji se nude. Pozitivne strane Interneta su mnogobrojne i on je postao neophodno sredstvo u rukama savremenog čoveka. Međutim, Internet ima i svoje negativne strane.
Negativna strana Interneta je lak i jednostavan pristup gomili nekorisnih, ali i štetnih informacija, i brz interaktivni kontakt sa raznim krimogenim i patološkim grupacijama ljudi.
Važne činjenice koje su vezane za Internet je da njegovo korišćenje ima visok potencijal za razvijanje zavisnosti pre svega izuzetno jaku psihičku zavisnost, a posledice bolesti su ozbiljne ukoliko se zavisnost ne prepozna na vreme.
Internet realno, povećavajući mogućnost efektivnog komuniciranja, obezbeđuje korisniku i efekat dezinhibicije, ili otkočenja pri komuniciranju. Korisnik nema prepreku da nudi nerealnu sliku o sebi, da idealizuje sebe i zamišlja poželjnu sliku osobe sa kojom uspostavlja komunikaciju. Dezinhibiciju uvek prati agresija, rušenja granica i probijanje konteksta. Broj komunikacija može biti ogroman, korist i zadovoljstvo neograničeni a štetni efekti po mišljenju korisnika nikakvi. Dakle, Internet u stvari ima sve odlike droge čije se doze mogu beskrajno povećavati.
Oštećenja koja mogu nastati kod ovih zavisnika, vrlo su slična pa čak i identična onim poremećajima koja se sreću kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci.

SIMPTOMI ZAVISNOSTI OD INTERNETA
-Problemi na poslu i međuljudskim odnosima
-Zapostavljanje prijatelja, porodice i poslovnih ili ličnih obaveza
-Povlačenje „u sebe“ kada nije na Internetu
-Nervoza, razdražljivost kada naglo prekine korišćenje Interneta
-Ostajanje online mnogo duže nego što je to zaista i potrebno
-Negiranje vremena provedenom na Internetu
-Drastično menjanje načina života povezano sa većim trošenjem vremena
na Internetu, i opštim smanjivanjem fizičke aktivnosti
-Zanemarivanje sopstvenog zdravlja
-Spavanje je podređeno potrebama korišćenja Interneta
-Imaju opsesivne misli o Internetu
-Osećaj da je Internet jedini njihov prijatelj
-Osećaj da je Internet jedino mesto gde se osećaju dobro i gde se drugi odnose dobro prema njemu
-Favorizuju virtuelne prijatelje u odnosu na stvarne
-Ne mogu da kontrolišu vreme koje provode na Internetu ili kompjuteru
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE ZAVISNOSTI OD INTERNETA
Postojanje 5 od navedenih kriterijuma, u poslednjih 6 meseci:
1.preokupacija Internetom
2.povećanje količine vremena provedenog na Internetu
3.pri naglom prekidu korišćenja Interneta nastaje uznemirenost, neraspoloženje, depresija
4.gubitak kontrole nad ponašanjem vezano za Internet
5.korišćenje Interneta i pored saznanja da zbog toga ima određene posledice
6.laganje u vezi korišćenja Interneta
7.potreba za korišćenjem Interneta kako bi se izbegla negativna osećanja

izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja