Jedna od čestih posledica patološkog kockanje je i nasilje u porodici.

ČINJENICE

Postoje mnogi oblici nasilja u porodici: fizičko nasilje, seksualno zlostavljanje, psihološko i emocionalno zlostavljanje, socijalna zloupotreba, finansijska zloupotreba, uznemiravanje i praćenje

• Zanemarivanje dece je oblik nasilja u porodici. Deca zavisnika od kockanja su često žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, kao posledica nefukncionalnog roditeljskog subsistema usled problema sa kockanjem jednog roditelja.

• Studije pokazuju da se nasilje u porodici povećava 10 puta kada je partner patološki kockar • 25-50% supružnika patoloških kockara su zlostavljani

• Istraživanjem 144 supružnika patoloških kockara pronađeno je da ih je 50% fizički i verbalno zlostavljano, a 12% je pokušalo samoubistvo

• Istraživanja pokazuju da tinejdzeri čiji su roditelji kockari imaju veći rizik da i sami postanu kockari.

izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja