Aranđelovac, 11.06.2024. – Još jedna u nizu tribina na temu prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću “Zdrave granice, zdrava igra” održana je u Aranđelovacu. Primarni cilj ovih tribina koje Udruženje AGOS organizuje u gradovima širom Srbije, je da se pokrene diskusija i poveća svest o značaju prevencije i edukacije na temu postavljanja zdravih granica. Glavna tema tribine je kako uspostaviti balans i igru posmatrati kao razonodu, i kada i kako preventivno reagovati da bi se smanjio rizik od štetnih posledica. Takođe, bilo je reči i o tome kako prepoznati problem u svakoj od faza, kako pružiti konstruktivnu pomoć sebi i drugima, i koji su to sve potencijalni načini za uspešno preveniranje bolesti zavisnosti od igara na sreću.  

Predavanje je održala dr Olivera Sbutega Filipović, specijalista psihijatrije, iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, stručnjak sa bogatim iskustvom u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti. 

U ime organizatora tribine, Asocijacije gejming operatera Srbije (AGOS), gostima se obratio predsednik asocijacije Dragan Škrbić i istakao značaj kontinuirane edukacije javnosti o mehanizmima zaštite i prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću, sa ciljem da se pomogne pojedincima i porodicama koje se suočavaju sa ovakvim izazovom. Škrbić je naglasio i da se značaj organizacije tribina u različitim gradovima Srbije ogleda u tome, što na taj način veći broj ljudi ima uživo pristup edukaciji i mogu se uključiti u dijalog.

Tribini su prisustvovali predstavnici školskih ustanova i institucija koje se bave temom socijalne i zdravstvene zaštite, kao i menadžeri i zaposleni kod priređivača igara na sreću. 

Na ovoj tribini otvorena su važna pitanja o problemima bolesti zavisnosti od igara na sreću, a dr Sbutega Filipović je u okviru svog predavanja govorila o važnosti postavljanja zdravih granica, prepoznavanju problema kod različitih tipova ličnosti i stavljanju fokusa na prevenciju zavisnosti od igara na sreću. Takođe, ispred Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, izrazila je zahvalnost Udruženju AGOS na tome što angažuje stručnjake koji se bave edukacijom na ovu temu, ali i na inicijativi da se ovakvi događaji organizuju u različitim gradovima naše zemlje.

Neke od priloga sa tribine možete pogledati na Radio Televizija Šumadije  i  RTV Sunce

Udruženje priređivača igara na sreću „AGOS“ je jedinstvena, neprofitna organizacija, osnovana  sa ciljem unapređenja poslovanja, stvaranja povoljnijeg ekonomskog ambijenta i uopšte efikasnije saradnje na tržištu Republike Srbije kad je ova industrija u pitanju.

Jedna od centralnih aktivnosti AGOS-a je borba za prevenciju bolesti zavisnosti od igara na sreću, širenje svesti o rasprostranjenosti ovog problema, kao i pronalaženje načina da se postave zdrave granice. Informativni prospekti udruženja sa testom za samopopunjavanje, gde svako može na jednostavan način utvrditi da li ima kontrolu nad kockanjem/klađenjem, dostupni su u svim lokalima osnivača i članova. Udruženje AGOS pruža mogućnost ljudima da ukoliko prepoznaju simptome zavisnosti, bilo kod sebe ili bliskih osoba, da besplatno pozovu SOS telefonsko savetovalište (0800 301 302) ili  da se pismenim putem obrate stručnom timu, kako bi im se ukazala adekvatna pomoć i podrška (agospodrska@gmail.com). Ukoliko želite bliže da se upoznate sa ovom temom, možete posetiti web sajt https://agos.rs/