Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije.

Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu da žele da se leče!

Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom od nekog spoljašnjeg pritiska koji dolazi iz nekoliko pravaca:

1.Porodica
Nemoguće je ne činiti ništa, a očekivati da se dogodi nešto. Zavisnik neće potražiti pomoć sve dok porodica podržava njegov zavisnički životni stil. Neophodno je učiniti nešto dijametralno suprotno dotadašnjim obrascima ponašanja u porodici. Potrebno je doneti odluke koje mogu da „zabole“ roditelje ili supružnika, kako bi se zavisnik od kocke privoleo na lečenje.
2.Zdravstveni razlozi- psihički problemi( depresija, suicidalnost…)
3.Uslovljavanje od strane Centra za socijalni rad ili druge institucije (sud, firma, itd…)

Motivacija sa kojom zavisnici pristupaju lečenju praćena je stalnim otporima u lečenju. Neophodna je aktivna podrška saradnika (porodice), da kockar razvije suštinsku motivaciju za lečenjem, a za to je potrebno vreme. Suštinska motivacija se javlja tek kada zavisnik savlada svoje otpore i realno shvati i doživi svu težinu svoje zavisnosti, izražene kroz posledice. Na motivaciji je neophodno stalno raditi. Bez discipline i samodiscipline u lečenju nema uspeha!
Izazov je da zavisnik uspešno završi terapijski program, ali još teže je motivisati zavisnika da prihvati da uđe u terapijski program. Na žalost, ne postoji univerzalni recept kako da zavisnik od kocke prihvatit tretman, a još manje kako da opstane u njemu. Kako bi nastavili svoje detruktivno ponašanje, većina zavisnika živi u svetu poricanja(koristeći razne odbrambene taktike-oni ili ne misle i pored svih posledica da im je potrebno lečenje ili su svesni da im je potrebna pomoć, ali nisu voljni da uđu u terapijski program koji zahteva angažovanje i odricanje.
Porodica, uglavnom, zna da njihovom članu treba pomoć, ali isto tako im je jasno da konačna odluka da „ozdravi“ leži na zavisniku. Bez obzira koliko porodica želi da ima pored sebe zdravu osobu lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu motiviaciju za lečenjem!

Iako ne može niko na silu da se leči( kada je zavisnost u pitanju), postoji nekoliko stvari koje može porodica uraditi da motiviše zavisnika za lečenjem:

  • Pomoći zavisniku da shvati i prizna da ima problem
  • Podsticati odgovornost i ne prihvatati zavisnikov način života
  • Uključivanje šire mreže(porodica, prijatelji) u proces motivacije
  • Prenositi ljubav i empatiju
Zapamtite!!Zavisnost razvija karakterne promene (zavisničko ponašanje) koje otežava motivaciju.Budite uporni!

izvor: dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja