Pojam ličnosti obuhvata zbor svih karakteristika jedne osobe koje odredjuju njenu jedinstvenost i osobenost, po čemu se ona razlikuje od svih drugih. Kao i kod zavisnika od drugih PAS, i kod zavisnika od kockanja srećemo se sa izuzetnom heterogenom populacijom.

U raznim istraživanjima utvrđivan je čitav spektar karakteristika ličnosti koje su prisutne kod zavisnika od kockanja:alekstimija, deficit pažnje, impulsivnost, rizično ponašanje, opsesivnost, traženje uzbuđenja, smanjena samokontrola, niska frustraciona tolerancija, potraga za novinama. Utvrđena je povećana incidenca ADHD među patološkim kockarima, u odnosu na opštu populaciju(Rugle i Melmed, 1993).

Kao i kod hemijskih zavisnosti, patološki kockari doživljavaju sekundarnu transformaciju ličnosti(KARAKTERISTIČNA ZAVISNIČKA LIČNOST). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoji elementi neodgovornosti, egocentričnosti i nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da realizuje svoje (nerealne) ciljeve.

Većina zavisnika od kockanja pokazuje zajedničke karakteristike koje se održavaju na njihovo ponašanje i celokupno funkcionisanje, a neke od najznačajnijih su:
Emocionalna i socijalna nezrelost– ne preuzima adekvatnu ulogu u porodici i široj socijalnoj zajednici. Nesposobnost preuzimaja odgovornosti kroz nerealan, nezreo pristup procesu življenja.
Nedostatak samodiscipline– nepoštovanje datih obećanja i planova.Izbegavanje odgovornosti
Egocentričnost i sebičnost-prednost se uvek daje kockanju u odnosu na životne potrebe svoje porodice, prijatelja..Zavisnik nije sposoban da razume i prihvati normalne potrebe drugih i probleme svoje okoline.
Negativan ili ambivalentan stav prema autoritetu-buntovno ponašanje ili menjanje stavova od prilike do prilike.
Površni odnosi sa ljudima-nesposobnost negovanja pravog prijateljstva
Ograničena interesovanja-zanemaruju se ranija interesivanja zbog totalne preokupiranosti kockom.
Niska frustraciona tolerancija– tj slabo podnošenje osujećenja i neuspeha.“Kratak fitilj“-brzo se iznervira i reaguje burno.
Nesposobnost adekvatnog izražavanja emocija-pozitivni ili negativni ekstremi u pokazivanju emocija
Manipulacija i lažljivost– zavisnik od kocke u početku laže kao bi prikrio svoju kockarsku aktivnost i sledstvene dugove, a u kasnijim fazama bolesti laže u svim situacijama.

U pokušaju da sebi i drugima ne priznaju realitet zavisnosti od kockanja (a da bi mogli nesmetano da nastave sa kockanjem), zavisnici često koriste različite mehanizme odbrane, odnosno sisteme odbrane koji im omogućavaju dalje produbljivanje bolesti.
Najčešći mehanizmi odbrane su:

1.Minimiziranje-stalno umanjivanje svega što je problematično u vezi sa kockanjem, a najčešće dugova
2.Negacija– poricanje svih problema zbog kockanja
3.Racionalizacija-beskrajno opravdavanje kockanja
4.Projekcija-drugačije tumačenje realnih dogadjaja sa ciljem da se drugima pripišu sopstvene greške zbog kockanja
5.Potiskivanje-zaboravljanje neprijatnih dogadjaja zbog kockanja
6.Socijalna komparacija-upoređivanje sa drugim koji kockaju i koji imaju mnogo izraženije posledice, kako bi se umanjio značaj sopstvenog kockanja.

izvor: Blaszczynski 1999, Carlton i Manowitz 1992; Coverntrz i Brown 1993; Kim i Grant 2001: Lumley i Roby 1995; McCormick 1993).
dr Mladenović I., dr Lažetić G.(2014).„Zavisnost od kockanja sa terapijskim priručnikom“.Beograd:Čigoja