Ovako izgleda hronologija, čitajte i primetićete kako se promene sve učestalije i intenzivnije dešavaju:

1971.godina: poslat je prvi E-MAIL između dva povezana kompjutera.
1975.godina: pojavio se prvi PC račnar MITS Altar 8800 koji je koristio procesor 8080.
1978.godina: počelo je društveno umrežavanje sa sistemom Bulletin Board(BBS.). BBS je bila mreža između centralnog servera i ličnih kompjutera, gde su se korisnici preko dial up modema povezivali na „server“, razmenjujući informacije preko telefonskih linija. Ovo je bio prvi sistem koji dozvoljava korsnicima da se prijave i komuniciraju jedni sa drugima, iako je bio prilično spor, jer je samo jedan korsnik mogao biti prijavljen u isto vreme.
1979.godina: pojava prvog programa za rad sa bazama podataka. Zvao se Vulkan. Iste godine izašao je prvi 300 bps modem. Nikolas Rubi napisao je u svojoj knjizi „An introduction to Educational Computing“, da ljudi mogu razviti zavisnost od kompjutera i da mogu ispoljiti simptome apstinencijalne krize.

1980.godina: pojava prvog Commodore računara, izašao je i model Apple III. Iste godine oko milon PC računara već postoji u SAD.

1981.godina: jedan od najznačajnijih datuma u istoriji razvoja računara jer je IBM izbacio prvi PC računar, koji najviše odgovara onom što danas zovemo PC računar.
1983.godina: tadašnja mreža prelazi sa NCP-a( Network Control Protocol) na TCP-IP( Transmision Control Protocol/Internet Protocol), što je značilo prelazak na tehnologiju kakva se i danas koristi.
1984.godina: u Evropi počinje izgradnja EARN mreže koja je sledila koncept povezivanja malog broja velikih mreža. Ova mreža je 1990.godine uključivala 35 zemalja, povezivala je 950 računara i preko 600 institucija. Jugoslavija se uključila u mrežu EARN 1989.godine. Prvi računar koji je uključen u mrežu bio je računar Republičkog zavoda za statistiku sa kojim je tadašnji PMF imao ugovor o saradnji i čije je računarske resurse koristio.
1985.godina: pojava Microsoft Windows operativnog sistema.
1989.godia: predstavljen World Wide Web čija je namena bila da pomogne komunikaciji između ljudi na različitim lokacijama. WWW je izvršio revoluciju interneta, pa se tokom ranih 90-tih znatno uvećao broj korisnika, zbog jednostavnog korišćenja multimedijalnih dokumenata.

Video igre i nasilje
1992.godina: premijera video igre „Mortal Kombat“, a 1993.godine senator Joseph Lieberman iz države Konektikat pokrenuo u senatu istragu o nasilju u video igrama. Nakon toga 1994.godine formiran je Entertainment Software Assotion kako bi se uspostavio sistem ocenjivanja igara.
1993.godina: pojava Pentium Procesora. Geocities je bio među prvim sajtovima za druženje na internetu, lansirajući svoj servis 1994.godine.Njegova namera bila je da omogući korisnicima da kreiraju svoje sajtove i podele ih sa drugim korisnicima interneta.
1995.godina: pojavljuje se termin „Zavisnost od interneta“. Termin je prvi postavio dr Ivan Goldberg 1995.godine. Adaptirao je kriterijume za određivanje zavisnsti od alkohola, pretvorivši ih u kriterijume za određivanje zavisnosti od interneta.
1996.godine u Srbiji i Crnog Gori Internet počinje da živi. U početku korisnik interneta je bila akademska populacija, da bi iste godine počli sa radom i prvi domaći provajderi na komercijalnoj osnovi, tako da su internetu mogli da pristupe i neakademski korisnici.

Istraživanje zavisnosti od interneta je nastalo u SAD i pionir tg istraživanja je dr Kimberli Jang. Ona je 1996.god predstavila prvi rad na ovu temu na sadašnjoj konferenciji American Psychological Association’s održanoj u Torontu pod nazivom „Internet Addiction:The Emergance of a New Disorder“.

2001.godina: Na tržištu se pojavljuje Pentium IV.
2002.godina: Lansiran je Friendster-pionir društvenih mreža. I bio je prvi servis iz ove kategorije koji je prešao 1 milion registrovanih korisnika, a godinu dana kasnije 2003. I Myspace kao klon Friendster-a.
2004.godina: pokretanjem društvene mreže FACEBOOK počinje neverovatan razvoj društvenih mreža na internetu.
Svakodnevno raste broj istraživanja na području zavisnosti u oblasti kompjutera, interneta i video igara, kao i potencijala za zavisnost od istih koji upućuju da je zavisnost od interneta, psihofiziološki poremečaj koji uključuje, apstinencijalnisindrom, afektivni poremećaj i prekid socijalnih odnosa, te predstavlja problem koji postaje sve češći u društvu kao što se i korišćenje kompjutera i interneta povećava iz dana u dan.