„HARM REDUCTION“ AKTIVNOSTI
Termin „harm reduction“ odnosi se na politiku, programe i aktivnosti koje imaju za cilj da smanje štetne posledice zavisničkog ponašanja u zdravstvenoj, socijalnoj i ekonomskoj sferi. To je na dokazima zasnovan i ekonomski isplativ pristup, koji donosi korist pojedincu, zajednici i društvu u celini.
Ova aktivnost na „smanjenju štete“ odnosi se uglavnom na osobe koje već imaju neke probleme zbog svog kockanja, ali još uvek nisu postale zavisne od kockanja.Dakle, ciljna grupa su pre svega osobe koje kockaju rizično ili problematično.
Svoje obaveze u kontektsu ove aktivnosti država definiše prvenstveno kroz zakonsku regulativu, ali i kroz instituciju kontrole sprovođenja zakona i sledstveni penalni sistem.Priređivači igara na sreću doprinse „harm reduction“ aktivnostima kroz sprovođenje „odgovornog priređivanja igara na sreću“.

Šta je to što ciljna populacija, tj. Igrači mogu sami da preduzmi po ovom pitanju?

*Rizik od razvoja zavisnoti od kockanja može u ogromnoj meri da se smanji ako se igrač pridržava sledećih pravila:

• Nikada nemojte da se kockate/kladite iznad novčanog iznosa koji ste prethodno za to odredili

• Bez obzira na to dobijate ili gubite, obavezno prestanite da se kockate/kladite kad dođete do iznosa koji ste prethodno odredili za ulog u igri

• Nikada nemojte da se kockate/kladite, ako to sebi ne možete finansijski da priuštite

• Nikada nemojte da se kockate/kladite ako zbog svog kockanja/klađenje morate da se zadužujete tj nemojte da se kockate/kladite sa pozajmljenim novcem

• Nikada nemojte da se kockate sa novcem koji ste nameravali da potrošite na nešto drugo(nor poklon za dete, stanarinu, popravke itd)

• Nikada nemojte da se kockate/kladite kako biste prevazišli neprijatna osećanja

• Igre na sreću/ klađenje nikada nemojte koristiti da smanjite stres

• Odredite vreme koje trošite na kockanje/klađenje

• Nikada se nemojte kockati/kladiti, ako zbog toga morate da zapostavite ili se odreknete društvenih i/ili poslovnih aktivnosti

• Ako počnete učestalo da kockate, napravite pauzu

• Ako imate osećaj da više nemate kontrolu nad svojim igranjem igara na sreću/klađenjem, obratite se odgovarajućem savetovalištu

Izvor: Navedena pravila za prevenciju bolesti zavisnosti su citirana iz flajera „Kada vas sreća napusti“ firme Novomatic(Autor flajera za Srbiju-Dr Ivica Mladenović).