U svetlu prihvatanja tehnološkog napretka, mladi imaju mnogo razloga zbog kojih požele da odu na internet. Međutim, pored svih dobiti koja svetska mreža nudi, postoje i izvesni rizici, a kojih adolescenti nisu svesni. Zbog toga što je internet postao sastavni deo svakodnevnice, veoma je značajna edukacija roditelja o tome sa čime se njihovo dete potencijalno suočava i čime se bavi u virtuelnom svetu.

Prema literaturi, izdvojena su četiri glavna online rizika:

 1. Neprikladan sadržaj
 2. Rizik od interakcije
 3. Trošenje velike količine vremena
 4. Elektronsko nasilje

U nastavku teksta, date su i kratke smernice za roditelje kako smanjiti uticaj negativne strane interneta:

Neprikladan sadržaj

Uključuje razne informacije koje suštinski nisu prikladne za decu, a ponavljano gledanje takvog materijala ima i određene psihološke efekte na samo dete. Istraživanja pokazuju da deca i adolescenti imaju ponašanje koje se često bazira na onome što vide, „formiraju sebe prema viđenim kalupima po principu „učenja prema modelu“(Bandura, 1977). Drugim rečima, tinejdzer koji putem interneta gleda scene silovanja ili nekog drugog vida nasilja, može i sam da dođe u iskušenje da počne da primenjuje takav obrazac i u stvarnom životu. Stvar se dodatno usložnjava time što je adolescencija faza razvoja kada su mladi prirodno radoznali i podložni raznim uticajima, jer žele da eksperimentišu i istražuju.

Apelovali bismo na roditelje da postoje određeni programi koji se mogu instalirati, a koji vrše cenzuru i prave selekciju sadržaja koje dete može ili ne da posećuje. Takvi programi imaju više opcija kao što su:

 • Blokiranje veb sajtova u više kategorija, uključujući pornografiju, kockanje, drogu, nasilje, mržnju, rasizam itd
 • Sigurna pretraga na svim glavnim pretraživačima
 • Postavljanje vremenskog ograničenja za blokiranje pristupa internetu tokom određenog doba
 • Konfiguracija prilagođene liste za „uvek dozvoljeno“ i „uvek blokirano“
 • Pregled jednostavnih izveštaja koji prate i kontrolišu internet aktivnosti

Neki od besplatnih programa za ovu svrhu su Family link i K9 Web Protection.

Rizik od interakcije

Mnogi roditelji koriste ista pravila i norme i za internet kao i za korišćenje televizije. Međutim, postoji značajna razlika a to je uticaj interakcije i međusobnih komunikacija između korisnika na internetu. Deca komuniciraju sa drugim ljudima iz celog sveta putem email a, društvenih mreža, i drugih aplikacija. Oni otvoreno razgovaraju i pružaju jedni drugima različite informacije. Mnoge stvari bi većinu roditelja šokirale kada bi znali o čemu deca pišu. Adolescencija je period odrastanja u kome se između ostalog pojavljuje potreba za pripadnost grupi. Zbog toga što proces sazrevanja još uvek nije dostigao nivo odraslog, mladi su pogodni korisnici za različite vidove manipulacije. Na internetu se mogu naći različite grupe koje plasiraju jedan sadržaj, a zapravo su sekte koje „vrbuju“ maloletna lica. 

U svetu su zabeleženi mnogobrojni slučajevi pojave „lovaca na žrtve“ koji koriste internet da identifikuju, lociraju i iskoriste žrtvu, a u izvesnim slučejavima učine i neke ekstremne stvari kao što su silovanje, kidnapovanje i ubistva. Takođe, u poslednje vreme zabeležene su aktivnosti grupacija trgovinom ljudi. Dodatni problem sa interakcijom je što dete može da ostavi i određene podatke kao što su broj kreditne kartice, broj telefona, adresa, a koje ozbiljno mogu ugroziti privatnost, sigurnost i finansije.

Poruka za roditelje glasi, da internet koriste dobronamerne ali isto tako i zlonamerne osobe, psihički zdrave ali i psihički poremećene osobe.

Trošenje previše vremena

Internet sam po sebi ima ogromnih adiktivnih potencijala, te se korisno vreme vrlo brzo konvertuje u bespotrebno vreme provedeno na internetu. Kao što je to slučaj i sa drugim supstancama, počinje se najpre sa malom dozom-boravak od par sati gde spada edukativni, informativni i kreativni boravak na internetu.Ukoliko se ne uspostavlja kontrola, korišćenje postaje sve učestalije uz zanemarivanje aktivnosti i obaveza u realnom svetu.

Zavisnost od interneta, tretira se kao i druge bolesti zavisnosti i zahteva pravovremeno reagovanje!

Elektronsko nasilje

Digitalno nasilje i zlostavljanje je zloupotreba informacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, putem veb-sajta (web site), četovanjem, uključivanjem u forume, socijalne mreže i sl.

U poslednje vreme sve više mladih postaju žrtve nekog od oblika elektronskog nasilja, a koje spada u oblik „vršnjačkog nasilja“. Dosadašnja istraživanja ne ukazuju na razliku među polovima, kako među žrtvama, tako i među nasilnicima. Bez fizičkog kontakta sa drugima, deca i mladi teže vide i razumeju štetu koju njihove reči mogu naneti. Međutim, poslednja psihološka istraživanja ukazuju da stepen digitalnog nasilja ostavlja podjednake psihološke posledice na pojedince kao što ostavljaju fizička i psihička zlostavljanja u realnom svetu. U školskom dvorištu, žrtva može da odgovori na nasilje ili pokuša da dobije pomoć od starijeg, dok nasuprot tome, u elektronskom svetu žrtva često nema nikakvu odbranu.

Poruka za roditelje je da posledice digitalnog nasilja narušava psihičko zdravlje, sa manifestacijama u vidu osamljivanja, depresije pa čak i suicidnih misli, namera i učinjenog dela.

Nasilje obavezno treba prijaviti policiciji jer se radi o krivičnom delu. Na portalu cuvamte.gov.rs možete online podneti prijavu ukoiko Vi ili neko iz Vašeg okruženja trpi digitalno nasilje.

Kako smanjiti uticaj negativne strane interneta

 • Edukujte se u vezi interneta i saznajte čime se Vaša deca suočavaju na internetu
 • Pokažite Vašoj deci da znate kako se koristi internet, uključujući stvari kao što je i provera „histories“ u web broweser-u
 • Napravite porodični razgovor za korišćenje interneta
 • Pratite Vaše mlađe dete dok koristi internet i usput ga učite pravilima korišćenja interneta
 • Napravite Vašu listu sajtova koje preporučujete detetu, kao i sigurnih pretraživača koji ne registruju neprikladne sadržaje(npr pornografija)
 • Naučite Vašu decu da nikada na Internetu ne ostavljaju svoje lične informacije
 • Postavite kompjuter koji ima pristup internetu u neku zajedničku prostoriju
 • Ograničite vreme koje dete provodi na internetu
 • Instalirajte web filter softver koji pomaže roditeljima da filtriraju sadržaj i kontrolišu pristup internetu
 • Kreirajte pozitivnu astmosferu u školi

Izvori:

 

Nabavi T. (2011)TheoriesofDevelopmentalPsychology.Bandura’sSocialLearningTheory&SocialCognitiveLearningTheory

Lažetić G.Mladenović I.(2014)“Izgubljeni u virtuelnom svetu“.Beograd:Čigoja

https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/digitalno-nasilje/