Patološko kockanje je bolest gde se osoba ne može odupreti imuplima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih, socijalnih i profesionalnih posledica

Istraživanja su identifikovala faktore rizika koji doprinose problematičnom ponašanju i razvijanju zavisnosti:
ZAJEDNICA
Dostupnost u okruženju je važan faktor koji utiče na povećan rizik.Ljudi koji žive u blizini kladionica/kazina imaju veće šanse da razviju zavisnost.
Nekritična društvena prihvatljivost kockanja.
PORODICA
Ako roditelji imaju problema sa kockanjem, veće su šanse da će i dete imati iste probleme.
Pozitivna porodična istorija problema u ponašanju
Nonšalantan stav roditelja u odnosu na učešće deteta u kockarskim aktivnostima
Nasilje porodici
Nedostatak poverenja
Slaba/loša komunikacija u porodici
Nedovoljno znanje roditelja(neupućenost u patološko kockanje)


INDIVIDUA I POREMEĆAJ PONAŠANJA
Određeni personalni faktori mogu povćati rizik za pojavu ovog poremećaja. Ljudi koji suzavisni od kockacnja često imaju problema zloupotrebe supstanci, kao i poremećaje raspoloženja i poremećaja ličnosti.
IMPULSIVNOST
Nemogućnost kontrole impulsa, kao i nemogućnost da se odloži zadovoljstvo, dva su osnova simptima impulsivnosti vezana za zavisnost od kockanja.
Ne znači da će svi impulsivni ljudi razviti zavisnost od kockanja, ali oni su u mnogo većem riziku u odnosu na ljude koji kontrolišu svoje impulse, ako dođu u dodir sa nekim od oblika kockanja.
Nivo impulsivnosti je značaj faktor kod oba pola u razvoju zavisnosti od kockanja.
ANTISOCIJALNO PONAŠANJE
Istraživanja koja su sproveli Slutske i saradnici (2002), preko studije blizanaca, utvrdili su vezu između kockanja i antisocijanog ponašanja ispitanika.
Naime, zavisnici od kockanja često imaju izraženo antisocijalno ponašanja koje je takođe u sprezi sa poremećajem kontrole impulsa. Uzroci zavisnosti od kockanja i antisocijalnog poremećaja ličnosti se preklapaju, uključujući i osobine poput impulsivnosti.
STAROST
Veća je verovatnoća da se razvije zavisnost od kockanja ako osoba počne da kocka u mladosti.
POL
Zavisnost od kockanja obično se javlja kod muškaraca, starosti od 21 do 55 god, mada se incidenca povećava među mlađim kuškarcima.Daleko je manje žena nego muškaraca među kompulsivnim kockarima, ali žene koje se kockaju mnogo brže razviju zavisnost u odnosu na muškarce.