Treća u nizu tribina pod nazivom „Zdrave granice – zdrava igra“ održana je u četvrtak 8. juna u Nišu.
Tema tribine je kako postaviti zdrave granice kada je u pitanju kockanje, kako igru posmatrati kao razonodu, uz smanjenje rizika i prevenciju zavisnosti i štetnih posledica. Bilo je reči i o tome kako prepoznati problem u svakoj od faza, kako pružiti konstruktivnu pomoć sebi i drugima i koji su sve to potencijalni načini za uspešno preveniranje bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Predavanje je održala dr Olivera Sbutega Filipović, specijalista psihijatrije iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, stručnjak sa bogatim iskustvom u prevenciji i lečenju bolesti zavisnosti.
U ime organizatora tribine, Asocijacije gejming operatera Srbije (AGOS), gostima se obratio predsednik asocijacije Dragan Škrbić i istakao koliko je važno redovno edukovati javnosti o mehanizmima zaštite i prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću, sa ciljem da se pomogne pojedincima i porodicama koji su suočeni sa ovakvim izazovom.

Tribini su prisustvovali predstavnici školskih ustvanova i institucija koje se bave temom socijalne i zdravstvene zaštite, kao i menadžeri i zaposleni kod priređivača igara na sreću. Po završetku predavanja, prisutni su imali priliku da učestvuju u diskusiji.
Na tribini su otvorena brojna važna pitanja vezano za problem bolesti zavisnosti od igara na sreću, a dr Sbutega Filipović je u okviru svog predavanja govorila o važnosti postavljanja zdravih granica, prepoznavanju problema u svakoj od faza i stavljanju fokusa na prevenciju zavisnosti od igara na sreću. Takođe, ispred Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, izrazila je zahvalnost udruženju AGOS što angažuje stručnjake koji se bave edukacijom na ovu temu, ali i na inicijativi da se ovakvi događaji organizuju u različitim gradovima naše zemlje.

Udruženje priređivača igara na sreću „AGOS“ je jedinstvena, neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem unapređenja poslovanja, stvaranja povoljnijeg ekonomskog ambijenta i uopšte efikasnije saradnje na tržištu Republike Srbije kad je ova industrija u pitanju.

Jedna od centralnih aktivnosti AGOS-a je borba za prevenciju bolesti zavisnosti od igara na sreću, širenje svesti o rasprostranjenosti ovog problema, kao i pronalaženje načina da se postave zdrave granice. AGOS pruža mogućnost ljudima da ukoliko prepoznaju simptome zavisnosti, bilo kod sebe ili kod bliskih osoba, da pozovu besplatno SOS telefonsko savetovalište (0800 301 302) ili da se pismenim putem obrate stručnom timu, kako bi im se ukazala adekvatna pomoć i podrška (agospodrska@gmail.com). Detaljnije o svemu ovome možete pronaći na web sajtu https://agos.rs/