O nama

Naša priča

Udruženje priređivača igara na sreću „AGOS“ je jedinstvena, neprofitna organizacija osnovana sa ciljem unapređenja poslovanja, stvaranja povoljnijeg ekonomskog ambijenta i uopšte efikasnije saradnje na tržištu Republike Srbije kad je ova industrija u pitanju.

 

Naše Udruženje poseban akcenat stavlja na značaj transparetne i kontinuirane komunikacije na svim nivoima. Pre svega, informisanje nadležnih državnih organa o rezultatima i teškoćama u poslovanju, kako bi se informacije dalje koristile za donošenje podsticajnih mera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike i zaštite interesa članova Udruženja.

Najvažnije vrednosti svake od članica Udruženja su legalnost u radu i visok nivo društvene odgovornosti. Naša zajednička misija je širenje svesti i edukacija o odgovornom pristupanju igrama na sreću i prevencija zavisnosti.

Važno je istaći da smo, zajedno sa stručnjacima sa kojima imamo saradnju, spremni da pokrećemo inicijative u cilju edukacije o društveno odgovornom ponašanju u našoj industriji. Takođe, cilj nam je i da svaki igrač kome je pomoć potrebna na što jednostavniji i efikasniji način dođe do podrške i uđe u proces rehabilitacije i resocijalizacije.