Industrija igara na sreću zauzima vođstvo kao jedna od najbrže rastućih industrija na svetu. Kratkim osvrtom na prethodni period, možemo videti da je rast i razvoj tehnološke industrije značajno doprineo izvanrednom napretku industrije igara na sreću na globalnoj sceni.

Kompanije koje proizvode igre na sreću posluju godinama na industrijskoj sceni uz sveobuhvatnu regulativu vlasništva i rada, koja je u skladu sa zakonima, pravilima i propisima svake od jurisdikcija u okviru koje posluje. Zahvaljujući zakonima, igre na sreću realizuju se pošteno, konkurentno i bez kriminalnih i koruptivnih elemenata, a kroz oporezivanje i naknade za licenciranje štite se i maksimiziraju državni i lokalni prihodi.Sumirajući poslednje zvanične podatke, u budžet Republike Srbije je od strane industrije igara na sreću za prethodnu godinuuplaćeno preko 100 miliona evra. Procena je daće to za 2022. iznositi oko 250 miliona evra do kraja godine, a sa daljim rastom industrije, ova suma će se samo uvećavati.

Zakonskom regulativom, država je doprinela i prevenciji učešća maloletnika u igrama na sreću, tako što je zakonom jasno propisala potrebnu udaljenost objekata u kojima se priređuju igre na sreću od obrazovnih ustanova. Svi priređivači igara na sreću dužni su da pre otvaranja objekata pribave rešenje Uprave za igre na sreću.U cilju strogog poštovanja zakona i ograničavanja dostupnosti igara na sreću samo punoletnim licima, Uprava za igre na sreću u obzir uzima isključivo uverenja o udaljenosti izdata od strane nadležnog katastra, a koja se izdaju na osnovu elaborata licenciranih geometara i geodetskih agencija. Tek ukoliko se sve nadležne institucije usaglase oko usklađenosti zahteva sa propisanom regulativom, Uprava za igre na sreću daje dozvolu na osnovu koje priređivač može da počne da radi na nekoj lokaciji.

Osim dostupnosti lokacijama, priređivači igara na sreću poštuju i sve ostale propise koji imaju za cilj prevenciju potencijalnih problema u samim objektima. U svakoj kladionici jena vidnom mestu postavljenatabla na kojoj je jasno istaknuto da je zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Tu se nalaze i informacije kome se mogu obratiti ukoliko im je potrebna stručna pomoć u rešavanju problema sa zavisnošću.

Kao odgovaran partner zajednice u okviru koje posluje, Udruženje priređivača igara na sreću AGOS je u saradnji sa velikim brojem stručnjaka izradio strateški plan za pokretanje inicijative u cilju edukacije o društveno odgovornom ponašanju u industriji igara na sreću sa posebnim akcentom da se svakom korisniku pruži potrebna pomoć i podrška prilikom ulaska u proces rehabilitacije i resocijalizacije. U prilog tome koliko je Udruženju AGOS važna borba protiv neumerenog učešća u igrama na sreću, pokazuje i bliska saradnja sa Klinikom za bolesti zavisnosti, koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom zavisnosti. AGOS je preko svog internet sajta omogućio direktan kontakt sa eminentnim stručnjakom iz oblasti psihijatrije, specijalizovanim za bolesti zavisnosti, kao i besplatni SOS telefon gde mogu dobiti savet na ove važne životne teme.

Udruženje priređivača igara na sreću AGOS, pored velikog broja domaćih priređivača igara na sreću, u svom članstvu ima i dve internacionalne kompanije. Njihovo zajedničko tržišno učešće u Srbiji je preko 40%.Zajednički rad na svim važnim temama, a prvenstveno na usklađivanju sa zakonskom regulativom, na modernizaciji poslovanja kao i na projektima društveno odgovornog poslovanja, koji u fokus stavljaju partnerstvo sa Paraolimpijskim komitetom Srbije, su sve bile preporuke za članstvo u Euromatu – Evropskom udruženju priređivača igra na sreću. Sa druge strane, ovo članstvopruža i mogućnost prenosa svih novina evropskog tržišta u Srbiji.

Kada je nastupila pandemija, a sa njom i hiljade ljudi širom Evrope ostalo bez redovnih primanja, šanse za novo zaposlednje bile su izuzetno niske. Usled ovakve vanredne situacije, industrija igara na sreću preuzela je na sebe odgovornost i uspela da pronađe rešenje i pruži zadovoljstvo mnogima. Značaj ove industrije istakao se u tome što je u kriznoj situaciji pronašla novu šansu ne samo svojim korisnicima, nego i zaposlenima kojih trenutno ima nešto više od 20 000, među kojima su u značajnom broju i stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, analitike, statistike i sl. Briga o zaposlenima sa posebnim akcentom na regulativu i društveno odgovornom poslovanju najvredniji je resurs svih poslodavaca u ovoj industriji, kako i ističu iz Udruženja priređivača igara na sreću AGOS.