Kao članovi EUROMAT organizacije, prisustvovali smo njihovoj redovnoj skupštini i svečanoj večeri u Zagrebu 8. i 9. maja. Ovakvi događaji su odlična prilika da se upoznamo sa radom udruženja poput našeg iz cele Evrope, da čujemo o njihovim dobrim praksama i načinima rešavanja izazova. 

Povod okupljanja bio je izbor predstavnika novog Upravnog odbora EUROMAT-a.