Test za utvrđivanje zavisnosti od Interneta

Test za utvrđivanje zavisnosti od Interneta

Dr Kimberly Young, licencirani psiholog i internacionalni ekspert za internet bolesti zavisnosti, razvila je pouzdan i validan test koji ukazuje na tri stepena korišćenja interneta: normalno, problematično i zavisnost od interneta. Test se sastoji od 20 pitanja...
Kocka i žene

Kocka i žene

Kada se govori o kockanju, uglavnom se pažnja posvećuje muškarcima verujući da žene nisu sklone igrama na sreću. Kockanje se smatralo aktivnošću u kojoj dominiraju muškarci, odnosno postojanje više stope učešća, ali i štete u poređenju sa ženama (Abbott, Romild &...