Motivacija i lečenje

Motivacija i lečenje

Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije. Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu da žele da se leče! Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom...
TESTOVI ZA SAMOPOPUNJAVANJE

TESTOVI ZA SAMOPOPUNJAVANJE

Zavisnost od kockanja nije samo gubitak novca, već bolest koja utiče na sve sfere života.Ono ostavlja trajne emocionalne, psihičke, zdravstvene, finansijske, porodične i socijalne posledice. Kratki testovi koji se pred Vama nalaze, mogu Vam pomoći pri proceni da li...
KOCKANJE I MLADI- Preventivni saveti za roditelje-

KOCKANJE I MLADI- Preventivni saveti za roditelje-

Kao i kod alkohola i droga, mladi ljudi su rizična grupa za razvoj problematičnog i zavisnosti od kockanja. Istraživanja pokazuju da mnogi tinejdzeri upražnjavaju neki oblik kockanja. Problematično kockanje kod adolescenata često je povezano sa visokom stopom pušenja...
PATOLOŠKO KOCKANJE I NASILJE U PORODICI-ČINJENICE

PATOLOŠKO KOCKANJE I NASILJE U PORODICI-ČINJENICE

Jedna od čestih posledica patološkog kockanje je i nasilje u porodici. ČINJENICE • Postoje mnogi oblici nasilja u porodici: fizičko nasilje, seksualno zlostavljanje, psihološko i emocionalno zlostavljanje, socijalna zloupotreba, finansijska zloupotreba, uznemiravanje...
-PORODIČNE i SOCIJALNE POSLEDICE-

-PORODIČNE i SOCIJALNE POSLEDICE-

Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva, a funkcionisanje u porodici zavisi od karakteristika ličnosti članova porodice, ali i naučenih obrazaca ponašanja koje nose iz njihove primarne porodice. • Funkcionalna porodica-obezbeđuje svojim članovima psihofizičku...