Patološko korišćenje interneta

Patološko korišćenje interneta

Zavisnost je oblik preterane vezanosti, uslovljene psihološkom ili biološkom potrebom zbog koje postepeno dolazi do negativnih posledica.Kod bolesti zavisnosti osoba nema kontrolu nad ponašanjem vezanim za konkretno ponašanje ili korišćenje psihoaktivne supstance....
Samodisciplina i planiraje sopstvenog vremena

Samodisciplina i planiraje sopstvenog vremena

Kako bi održali svoje samopoštovanje, ljudi umanjuju, potiskuju ili negiraju negativne aspekte svoje ličnosti. Usled ovakvih tendencija, ljudi često imaju sukobe sa okolinom koja pokušava da im ukaže na njihove mane i štetna ponašanja. Kockari kao i drugi zavisnici...
Test za utvrđivanje zavisnosti od Interneta

Test za utvrđivanje zavisnosti od Interneta

Dr Kimberly Young, licencirani psiholog i internacionalni ekspert za internet bolesti zavisnosti, razvila je pouzdan i validan test koji ukazuje na tri stepena korišćenja interneta: normalno, problematično i zavisnost od interneta. Test se sastoji od 20 pitanja...
Kocka i žene

Kocka i žene

Kada se govori o kockanju, uglavnom se pažnja posvećuje muškarcima verujući da žene nisu sklone igrama na sreću. Kockanje se smatralo aktivnošću u kojoj dominiraju muškarci, odnosno postojanje više stope učešća, ali i štete u poređenju sa ženama (Abbott, Romild &...