Ličnost zavisnika od kockanja

Ličnost zavisnika od kockanja

Pojam ličnosti obuhvata zbor svih karakteristika jedne osobe koje odredjuju njenu jedinstvenost i osobenost, po čemu se ona razlikuje od svih drugih. Kao i kod zavisnika od drugih PAS, i kod zavisnika od kockanja srećemo se sa izuzetnom heterogenom populacijom. U...
FAZE PATOLOŠKOG KOCKANJA

FAZE PATOLOŠKOG KOCKANJA

Patološko kockanje je bolest gde se osoba ne može odupreti impulsima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih, socijalnih i profesionalnih posledica. Patološko kockanje se definiše kao progresivna bolest koja napreduje kroz nekoliko faza(Custer,...
Motivacija i lečenje

Motivacija i lečenje

Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije. Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami ne pokažu da žele da se leče! Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom...
TESTOVI ZA SAMOPOPUNJAVANJE

TESTOVI ZA SAMOPOPUNJAVANJE

Zavisnost od kockanja nije samo gubitak novca, već bolest koja utiče na sve sfere života.Ono ostavlja trajne emocionalne, psihičke, zdravstvene, finansijske, porodične i socijalne posledice. Kratki testovi koji se pred Vama nalaze, mogu Vam pomoći pri proceni da li...
KOCKANJE I MLADI- Preventivni saveti za roditelje-

KOCKANJE I MLADI- Preventivni saveti za roditelje-

Kao i kod alkohola i droga, mladi ljudi su rizična grupa za razvoj problematičnog i zavisnosti od kockanja. Istraživanja pokazuju da mnogi tinejdzeri upražnjavaju neki oblik kockanja. Problematično kockanje kod adolescenata često je povezano sa visokom stopom pušenja...