Recidiv i njegova prevencija

Recidiv i njegova prevencija

Recidiv je povratak na prethodu bolest tj. početak ponovnog kockanja nakon izlečenja i uspostavljanja apstinencije. Nakon što nekadašnji zavisnik počini recidiv, njegova porodica biva razočarana, neretko odustaje od njega smatrajući da ih je izneverio. Zbog toga je...
Ličnost i osobine zavisnika

Ličnost i osobine zavisnika

Jedan od razloga za svakodnevnu upotrebu reči ličnost je želja da se prenese utisak konzistentnosti i kotinuiteta o osobi. Konzistentnost u ponašanju tokom vremena i u sličnim situacijama pruža posmatraču doživljaj da se kroz različite situacije radi o istoj osobi....