U cilju prikupljanja validnih podataka o učestalosti i obrascima korišćenja psihoaktivnih supstanci i drugih rizičnih ponašanja među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji, Institu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je u toku školske 2018/2019 godine sproveo istraživanje kao deo međunarodnog ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) istraživanja, koje se sprovodi u više od 40 evropskih zemalja prema istoj metodologiji.

Među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji 15,2% se kockalo za novac u predhodnih 12 meseci, a na internetu 11,2% učenika, dečaci u znatno većem procentu u poređenju sa devojčicima (grafikon 1.)

Prema podacima iz 2019. godine u Srbiji među učenicima srednjih škola najzastupljenija igra je klađenje (67,3%), potom lutrija(55,6%) i slot mašine(15,1%), (grafikon 2.)

Za procenu učestalosti patološkog kockanja korišćena su dva skrining testa i to test Laganje/klađenje (Lie/Bet) i CSPG skrining (Consumption Screen for Problem gambling).

Prema rezultatima Lie/Bet skale 1.3% učenika (2.3% dečaka;0.3% devojčica) ispunjava kriterijume za patološko kockanje, a prema CSPG testu 4.1% učenika (7.2% dečaka;1,2%devojčica)ispunjava kriterijume za ekcesivno kockanje, (grafikon 3.)

Pozitivni rezultati skrining testa na patološko i ekcesivno kockanje ukazuju da su neophodna ispitivanja u smeru patološkog kockanja od strane stručnog lica.