Društvena odgovornost

Smisao je u igri

Jedan od prioriteta našeg udruženja je da ukažemo na najbolju praksu i promovišemo inicijative koje imaju za cilj odgovorno pristupanje igrama na sreću.

Doprinos nas čini jačim

Industrija igara na sreću je važna privredna grana na globalnom nivou, samim tim prihodi koje ona daje imaju snažan uticaj na ekonomski razvoj društva.

Smisao je u igri

Jedan od prioriteta našeg udruženja je da ukažemo na najbolju praksu i promovišemo inicijative koje imaju za cilj odgovorno pristupanje igrama na sreću.

Igra ima smisla samo onda kada igrač sam uspostaviti kontrolu i granice – tada može da uživa u zabavi, na zdrav način se raduje potencijalnom dobitku, a gubitak shvata kao deo te igre. Svaki igrač kao pojedinac mora svesno da promišlja o vremenu i novcu koji će investirati u igru, a važna je i podrška koju će za to imati od strane Priređivača igara na sreću, instutucija i okruženja.

Zato je naš cilj da aktivno učestvujemo u podizanju svesti o odgovornoj igri i briga o igračima.

Igrač koji vidi smisao u igri i razonodi, ostaje sa pozitivnim osećanjem slobode i svešću da u svakom trenutku može da odustane. Ulaže novac koji sebi može da priušti, i bez obzira kakav je ishod igre, staje kada dođe do iznosa koji je namenio za ulog.

Igrač koji vidi smisao samo u igri i razonodi, ne pribegava kocki i klađenju kao vidu bežanja od problema, usamljenosti i negativnih emocija. Svoje zdravlje, psihičko stanje, lične finansije i blisko okruženje uvek stavlja ispred igre.

Međutim, ukoliko se ispostavi da igrač prelazi ove granice, počinje da smatra igru kao način zarade za život i nekontrolisano troši vreme i novac, neophodno je pružiti mu pomoć. Ovde važnu ulogu igraju stručna lica sa velikim iskustvom koja mogu biti podrška u prevazilaženju velikog problema zavisnosti.

Doprinos nas čini jačim

Industrija igara na sreću je važna privredna grana na globalnom nivou, samim tim prihodi koje ona daje imaju snažan uticaj na ekonomski razvoj društva.

Zato smatramo da je od velikog značaja da svaki akter u tom sistemu posluje tako što će poštovati zakonske okvire, negovati humanost kao centralnu vrednost i postupati prema principima društvene odgovornosti.

Naše članice ne dovode u pitanje princip legalnog poslovanja. U našim sistemima radi nekoliko hiljada zaposlenih i smatramo da su ljudi pokretači – što nas je više okupljeno u dobroj misiji, to je sinergija jača.

Društvena odgovornost je neodvojivi deo poslovanja. Tokom prethodnih godina preduzete su različite humanitarne aktivnosti i donirana značajna sredstva za one kojima je potrebna podrška i pomoć, bilo da se radi o pojedincima ili institucijama.

Misija našeg udruženja je da sada zajednički preduzimamo humanitarne akcije i pružamo podršku najugroženijim strukturama društva.

Smatramo da je budućnost naše industrije u rukama svih nas koji se udružujemo i zajednički aktivno utičemo na pravne, komercijalne i društvene aspekte poslovanja. Otvoren i transparentan dijalog omogućava da se na najbolji način promoviše društveno odgovorna praksa.