Ličnost i osobine zavisnika

Ličnost i osobine zavisnika

Jedan od razloga za svakodnevnu upotrebu reči ličnost je želja da se prenese utisak konzistentnosti i kotinuiteta o osobi. Konzistentnost u ponašanju tokom vremena i u sličnim situacijama pruža posmatraču doživljaj da se kroz različite situacije radi o istoj osobi....