PROBLEMATIČNI KOCKARI I PATOLOŠKI KOCKARI

PROBLEMATIČNI KOCKARI I PATOLOŠKI KOCKARI

Dijagnostikovanje zavisnosti od patološkog kockanja definisano je izvesnim kriterijumima u klasifikaciji bolesti, dijagnostičko statističkom priručniku DSM-V(APA,2013).Ovaj svetski priznati klasifikacioni sistem definisao je 9 kriterijuma koji održavaju različite...
TIPOVI KOCKARA

TIPOVI KOCKARA

Igranje igara na sreću „kockanje“ legalizovano je u ogromnom broju zemalja, pa osim osoba koje kockaju društveno dozvoljeno, postoji još nekoliko tipova „kockara“. SOCIJALNI, REKREATIVNI-DRUŠTVENO PRIHVATLJIV TIP KOCKANJA Ovim osobama kockanje je samo jedan od...
FAKTORI RIZIKA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU ZAVISNOSTI

FAKTORI RIZIKA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU ZAVISNOSTI

Patološko kockanje je bolest gde se osoba ne može odupreti imuplima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih, socijalnih i profesionalnih posledica Istraživanja su identifikovala faktore rizika koji doprinose problematičnom ponašanju i razvijanju...
Ličnost zavisnika od kockanja

Ličnost zavisnika od kockanja

Pojam ličnosti obuhvata zbor svih karakteristika jedne osobe koje odredjuju njenu jedinstvenost i osobenost, po čemu se ona razlikuje od svih drugih. Kao i kod zavisnika od drugih PAS, i kod zavisnika od kockanja srećemo se sa izuzetnom heterogenom populacijom. U...